Ester Wiesner a Erik Rothenstein Band, 17.4. o 20,00

Archív
9.4.2013
Mladá spe­váčka Ester Wies­ner sa spo­jila s gene­račne star­šími hudob­níkmi a ponúka svoj pohľad na tra­dí­ciu vokál­neho jazzu, štýlovo orien­tuje na swin­govú hudbu. V Kafe Scherz vystupia v stredu 17.4. o 20,00hod.

Vstupne: 4 eura

Rezervacie na: rezervacie@scherz.sk

Srdečne pozývame!!!

Copyright © 2007–2019 Scherz, s.r.o.
Powered by Metafox CMS of Platon Group