Musica Cameralis 10, 17.4.o 17,00hod.

Archív
1.4.2010
Príjemné sobotné popoludnie pri dobrej hudbe a dobrej káve.

cyklus MUSICA CAMERALIS 10 J.Albrecht: O komornej hudbe a domácom muzicírovaní

program: ▪ J. B. Vaňhal ▪ Kvinteto B dur ▪ W. A. Mozart ▪ Kvinteto A dur, KV 581

účinkujú: MUSICA AETERNA a hostia

Martina Bernášková – flauta Róbert Šebesta – basetový klarinet

Peter Zajíček – husle (umelecký vedúci) Gabriel Szathmáry – husle Ján Gréner – viola Michaela Čibová – violončelo

Adrian Rajter – sprievodné slovo

vstupné dobrovoľné

Srdečne pozývame.

Copyright © 2007–2019 Scherz, s.r.o.
Powered by Metafox CMS of Platon Group