ART klub Scherz, 15.11.2010,19.09 h

Archív
10.11.2010
http://kafe.scherz.sk/upload/albums/hevier/POZV%C3%81NKA%2C15..11.%202010-KV.jp...

ČLOVEKOPIS

ZÁBAVNÝ PROGRAM, V KTOROM VYSTÚPIA TAKMER VŠETCI SPOLUAUTORI ÚPLNE ŽIVÍ Z KNIHY

a do skoku im zahrá bigband JEDNOFÁZOVÉ KVASENIE.

S každým sa pobaví -prevažne nevážne moderátor - Peter ZEMANÍK

Kniha predstavuje výber z tvorby karikaturistu Boba PERNECKÉHO, od sedemdesiatych rokov minulého storočia po rok 2010. Obsahuje 182 reprodukcií a to jednak už uverejnených, ale aj doposiaľ nikdy nepublikovaných.Tak ako býva písaná kniha ilustrovaná obrázkami, je Človekopis v obrátenom garde doplnený „ilustránkami“ textov, ktoré do knihy venovali renomovaní spisovatelia, básnici, dramatici, akými sú Dušan Dušek, Kornel Földvári, Daniel Hevier, Fero Jablonovský, Miloš Janoušek, Tomáš Janovic, Daniela Kapitáňová, Stanislav Štepka, JánŠtrasser,Berco Trnavec a Dušan Valúch.

S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja

Dramaturg art večerov Ivan Kováč

Vstupné: 2,- €

Copyright © 2007–2019 Scherz, s.r.o.
Powered by Metafox CMS of Platon Group