ART klub Scherz, 24.1. 2011, 19.09 h

Archív
18.1.2011
http://kafe.scherz.sk/upload/albums/hevier/Pozv%C3%A1nka%2C%20Z.%20Becker%2C%2024.1.11.KV.jp...

Katarína MRÁZOVÁ v monodráme Odyseus sa nevrátil scenár a réžia: Zdenka BECKEROVÁ

„Odyseus sa nevrátil“ je pravdivý príbeh o láske, morálke a vernosti. Hra je monológ pre starú dámu, ktorá aj napriek mnohým osudovým ranám a jej pokročilému veku nestratila radosť zo života. Rozpráva svoj príbeh o jej vzťahoch k trom mužom imaginárnej študentke psychológie, ktorá píše diplomovú prácu o láske a erotike v zrelom veku. Hra mala premiéru v nemčine v Bonne, Nemecko, v angličtine v New Yorku, USA a v slovenčine v Piešťanoch.

Dramaturg ART večerov: Ivan Kováč

Srdečne pozývame

Vstupné: 3,- €

Copyright © 2007–2019 Scherz, s.r.o.
Powered by Metafox CMS of Platon Group