Vernisáž v Scherzi - Martina Šimkovičová: what if/ čo ak, 27.3.o 19,00hod.

Pripravujeme
16.3.2012
Martina Šimkovičová what if/ čo ak

UN/SEEN

S príchodom noci sa mení vnímanie sveta okolo nás. Predtým známe kontexty sa stratia v čiernej, tichom spoluhráčovi našej fantázie. Ustúpia spomienkam, strachom a prúdu (pod)vedomia…

As the darkness of the night falls, the way we perceive the world around us is changing. Once familiar contexts dissolve in black - the quiet teammate of our phantasy - which unleashes our fears, memories and streams of (un)consciousness.

WHAT IF

Byť uprostred davu a predsa sám, vo vlastnom svete bez mierky, pretože neexistuje ten “vonkajší,“ s ktorým by sme ho mohli porovnať. Prázdnota má svoju minulosť, ktorou je existencia niekoho či niečoho. Nesie v sebe “prítomnosť neprítomnosti”, ako aj budúcnosť skrývajúcu možné naplnenie.

To be amidst of a crowd and yet alone. An existence in a scaleless world of one's own, since there is no 'outer world' to compare with. This emptiness has its past of presence of someone or something. It bears in itself the 'present absence' as well as future promise of possible co-existence.

matovka.matovka.matovka@gmail.com

Otvorenie 19:00, hudba: The Raw Bishops

Srdečne pozývame na malé občerstvenie a pohár vínka.

Copyright © 2007–2010 Scherz, s.r.o.
Powered by Metafox CMS of Platon Group