Kontakt a faktúračné údaje

Vedenie spoločnosti
Zakladatelia

 • Scherz, s.r.o.
  Partizánska 2
  811 03  Bratislava 1
 • IČO: 36 721 921
 • DIČ: 2022304614
 • IČ DPH: SK2022304614
 • Bankové spojenie:
  Tatra Banka, a.s.
  číslo účtu: 2625058279/1100

 • Informácie: scherz@scherz.sk
 • Rezervácie: rezervacie@scherz.sk
 • Rezervacie na ARTvečery: artklubvecer@gmail.com
 • Telefón: 0918 / 724 379
 • Web: www.scherz.sk
 • Spoločnosť je platiteľom DPH.
 • Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 43964/B.
Copyright © 2007–2019 Scherz, s.r.o.
Powered by Metafox CMS of Platon Group